Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta. Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su tri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13) ili Big (7x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

Achievements

Dostupno registrovanim korisnicima.

Popunjena sva polja.

U svim kolonama osvojen bonus.

Ostvaren maksimalan rezultat: (30 - 5) x 5

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Boduje se po formuli: PTS + ((SCORE x coeff)4 - PTS) x 3/100

Close

Start game
small

standard

small - standard
 • 1739

  2018/05/16

  - igrica -

 • 1730

  2018/05/24

  - generala -

 • 1715

  2018/05/22

  - online -

 • 1711

  2018/05/18

  - online -

 • 1688

  2018/05/18

  - online -

 • 1688

  2018/05/16

  zdrmilance

 • 1686

  2018/05/21

  - yamb -

 • 1685

  2018/05/16

  - kniffel -

 • 1683

  2018/05/20

  - kniffel -

medium

standard

medium - standard
 • 2288

  2018/05/19

  makluan69

 • 2230

  2018/05/19

  - jamb -

 • 2218

  2018/05/17

  - generala -

 • 2215

  2018/05/22

  - kniffel -

 • 2202

  2018/05/15

  - online -

 • 2189

  2018/05/23

  - generala -

 • 2180

  2018/05/15

  - jamb -

 • 2168

  2018/05/22

  - igrica -

 • 2164

  2018/05/16

  - online -

big

standard

big - standard
 • 3334

  2018/05/23

  - generala -

 • 3268

  2018/05/17

  - kniffel -

 • 3264

  2018/05/20

  - online -

 • 3255

  2018/05/15

  - yamb -

 • 3229

  2018/05/15

  - free -

 • 3222

  2018/05/17

  - jamb -

 • 3214

  2018/05/19

  - jamb -

 • 3212

  2018/05/24

  - jamb -

 • 3210

  2018/05/18

  - generala -

small

expert

small - expert
 • 1313

  2018/05/18

  - igrica -

 • 1303

  2018/05/16

  - džima -

 • 1285

  2018/05/21

  - free -

 • 1276

  2018/05/21

  - džima -

 • 1267

  2018/05/18

  - kniffel -

 • 1261

  2018/05/20

  - igra -

 • 1237

  2018/05/24

  - igrica -

 • 1236

  2018/05/23

  - generala -

 • 1232

  2018/05/24

  - yatzy -

medium

expert

medium - expert
 • 1638

  2018/05/23

  - igrica -

 • 1611

  2018/05/22

  - igrica -

 • 1595

  2018/05/19

  - free -

 • 1575

  2018/05/23

  - free -

 • 1568

  2018/05/22

  - yatzy -

 • 1533

  2018/05/22

  - yatzy -

 • 1515

  2018/05/19

  - džima -

 • 1508

  2018/05/17

  - igra -

 • 1507

  2018/05/22

  - igra -

big

expert

big - expert
 • 2501

  2018/05/22

  - yatzy -

 • 2439

  2018/05/19

  - kniffel -

 • 2425

  2018/05/15

  - online -

 • 2391

  2018/05/23

  - igrica -

 • 2359

  2018/05/23

  - free -

 • 2351

  2018/05/15

  - online -

 • 2331

  2018/05/21

  - igrica -

 • 2328

  2018/05/19

  - free -

 • 2305

  2018/05/22

  - igrica -


Close