Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta. Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su tri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13) ili Big (7x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

Achievements

Dostupno registrovanim korisnicima.

Popunjena sva polja.

U svim kolonama osvojen bonus.

Ostvaren maksimalan rezultat: (30 - 5) x 5

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Boduje se po formuli: PTS + ((SCORE x coeff)4 - PTS) x 3/100

Close

Start game
small

standard

small - standard
 • 1794

  2018/11/14

  - online -

 • 1717

  2018/11/16

  - generala -

 • 1697

  2018/11/13

  - kniffel -

 • 1695

  2018/11/15

  - yamb -

 • 1692

  2018/11/09

  makluan69

 • 1691

  2018/11/08

  - igra -

 • 1689

  2018/11/12

  - džima -

 • 1678

  2018/11/14

  - yamb -

 • 1678

  2018/11/13

  - jamb -

medium

standard

medium - standard
 • 2307

  2018/11/15

  makluan69

 • 2234

  2018/11/08

  - igrica -

 • 2207

  2018/11/11

  - džima -

 • 2191

  2018/11/08

  - džima -

 • 2187

  2018/11/13

  - generala -

 • 2176

  2018/11/17

  - kniffel -

 • 2167

  2018/11/13

  - yamb -

 • 2161

  2018/11/09

  makluan69

 • 2159

  2018/11/16

  - kniffel -

big

standard

big - standard
 • 3265

  2018/11/17

  - online -

 • 3264

  2018/11/11

  - jamb -

 • 3258

  2018/11/08

  - generala -

 • 3252

  2018/11/13

  - online -

 • 3233

  2018/11/08

  - generala -

 • 3232

  2018/11/08

  - yatzy -

 • 3230

  2018/11/07

  - yamb -

 • 3227

  2018/11/12

  - yatzy -

 • 3221

  2018/11/10

  - džima -

small

expert

small - expert
 • 1466

  2018/11/14

  - džima -

 • 1379

  2018/11/14

  - igra -

 • 1342

  2018/11/13

  makluan69

 • 1292

  2018/11/11

  - generala -

 • 1292

  2018/11/11

  - kniffel -

 • 1262

  2018/11/16

  - igra -

 • 1261

  2018/11/13

  - igrica -

 • 1252

  2018/11/11

  makluan69

 • 1251

  2018/11/08

  - jamb -

medium

expert

medium - expert
 • 1641

  2018/11/14

  makluan69

 • 1597

  2018/11/11

  - yamb -

 • 1595

  2018/11/14

  - generala -

 • 1525

  2018/11/08

  - free -

 • 1506

  2018/11/10

  - generala -

 • 1488

  2018/11/16

  - online -

 • 1483

  2018/11/09

  Kikacho

 • 1479

  2018/11/13

  - yatzy -

 • 1475

  2018/11/14

  makluan69

big

expert

big - expert
 • 2513

  2018/11/15

  - free -

 • 2445

  2018/11/10

  - yatzy -

 • 2396

  2018/11/15

  makluan69

 • 2388

  2018/11/09

  - free -

 • 2371

  2018/11/16

  - džima -

 • 2332

  2018/11/14

  - free -

 • 2331

  2018/11/12

  - free -

 • 2330

  2018/11/15

  - igra -

 • 2330

  2018/11/11

  makluan69


Close