Yamb Yamb
small

basic

small - basic
 • 1751

  2022/06/29

  - igrica -

 • 1748

  2022/06/23

  - igrica -

 • 1747

  2022/06/28

  Holden Caulfield

 • 1741

  2022/06/28

  Holden Caulfield

 • 1739

  2022/06/21

  - yamb -

 • 1735

  2022/06/20

  - yamb -

 • 1731

  2022/06/22

  - jamb -

 • 1725

  2022/06/25

  - yatzy -

 • 1725

  2022/06/22

  - igrica -

medium

basic

medium - basic
 • 2271

  2022/06/22

  - generala -

 • 2231

  2022/06/22

  - online -

 • 2229

  2022/06/22

  - igrica -

 • 2223

  2022/06/23

  - yamb -

 • 2215

  2022/06/25

  - online -

 • 2214

  2022/06/20

  - free -

 • 2207

  2022/06/23

  - online -

 • 2201

  2022/06/19

  - igrica -

 • 2198

  2022/06/24

  - yatzy -

big

basic

big - basic
 • 3286

  2022/06/21

  - generala -

 • 3285

  2022/06/29

  DarMar

 • 3240

  2022/06/23

  - free -

 • 3235

  2022/06/22

  - generala -

 • 3232

  2022/06/25

  - online -

 • 3231

  2022/06/26

  - generala -

 • 3225

  2022/06/26

  - yatzy -

 • 3223

  2022/06/25

  - generala -

 • 3213

  2022/06/21

  Mrachny

mega

basic

mega - basic
 • 4646

  2022/06/27

  - online -

 • 4642

  2022/06/26

  - yatzy -

 • 4634

  2022/06/26

  - jamb -

 • 4626

  2022/06/23

  - yatzy -

 • 4620

  2022/06/23

  - yatzy -

 • 4589

  2022/06/26

  - online -

 • 4588

  2022/06/25

  - free -

 • 4571

  2022/06/21

  - free -

 • 4567

  2022/06/23

  - jamb -

small

expert

small - expert
 • 1318

  2022/06/28

  - jamb -

 • 1298

  2022/06/19

  - yatzy -

 • 1297

  2022/06/26

  - free -

 • 1278

  2022/06/21

  - online -

 • 1276

  2022/06/20

  - yatzy -

 • 1274

  2022/06/25

  - generala -

 • 1271

  2022/06/21

  - online -

 • 1270

  2022/06/23

  - jamb -

 • 1265

  2022/06/23

  - jamb -

medium

expert

medium - expert
 • 1789

  2022/06/22

  SILJA1

 • 1720

  2022/06/24

  Stanko baranac

 • 1710

  2022/06/22

  SILJA1

 • 1680

  2022/06/28

  SILJA1

 • 1672

  2022/06/25

  Stanko baranac

 • 1649

  2022/06/22

  SILJA1

 • 1642

  2022/06/28

  SILJA1

 • 1633

  2022/06/21

  Stanko baranac

 • 1617

  2022/06/21

  Stanko baranac

big

expert

big - expert
 • 2429

  2022/06/28

  - jamb -

 • 2392

  2022/06/26

  - jamb -

 • 2343

  2022/06/24

  - džima -

 • 2305

  2022/06/28

  - online -

 • 2305

  2022/06/20

  Stanko baranac

 • 2303

  2022/06/28

  - igrica -

 • 2293

  2022/06/20

  Stanko baranac

 • 2289

  2022/06/28

  - džima -

 • 2288

  2022/06/20

  Stanko baranac

mega

expert

mega - expert
 • 3457

  2022/06/22

  - jamb -

 • 3395

  2022/06/23

  - igrica -

 • 3363

  2022/06/19

  - jamb -

 • 3353

  2022/06/20

  - kniffel -

 • 3344

  2022/06/22

  - igra -

 • 3331

  2022/06/27

  - yamb -

 • 3324

  2022/06/26

  - yamb -

 • 3322

  2022/06/24

  - igra -

 • 3308

  2022/06/26

  - igra -

small

beginner

small - beginner
 • 1877

  2022/06/20

  MaestroPMF

 • 1838

  2022/06/24

  - free -

 • 1831

  2022/06/22

  - džima -

 • 1829

  2022/06/26

  - free -

 • 1828

  2022/06/28

  - yatzy -

 • 1826

  2022/06/29

  - free -

 • 1826

  2022/06/22

  - kniffel -

 • 1814

  2022/06/22

  - džima -

 • 1811

  2022/06/27

  - jamb -

medium

beginner

medium - beginner
 • 2376

  2022/06/20

  MaestroPMF

 • 2351

  2022/06/22

  - džima -

 • 2348

  2022/06/25

  - igra -

 • 2346

  2022/06/20

  - kniffel -

 • 2332

  2022/06/29

  - igra -

 • 2318

  2022/06/27

  - jamb -

 • 2301

  2022/06/22

  - igrica -

 • 2295

  2022/06/26

  - kniffel -

 • 2292

  2022/06/27

  - džima -

big

beginner

big - beginner
 • 3503

  2022/06/27

  - igra -

 • 3465

  2022/06/22

  - generala -

 • 3434

  2022/06/21

  - igrica -

 • 3417

  2022/06/22

  - yatzy -

 • 3416

  2022/06/29

  - igra -

 • 3404

  2022/06/23

  - džima -

 • 3390

  2022/06/24

  - yatzy -

 • 3378

  2022/06/28

  - igra -

 • 3376

  2022/06/21

  - yamb -

mega

beginner

mega - beginner
 • 5025

  2022/06/29

  - džima -

 • 4977

  2022/06/21

  - kniffel -

 • 4968

  2022/06/26

  - džima -

 • 4964

  2022/06/25

  - online -

 • 4964

  2022/06/24

  makluan69

 • 4949

  2022/06/29

  - jamb -

 • 4948

  2022/06/27

  - kniffel -

 • 4946

  2022/06/22

  - yamb -

 • 4939

  2022/06/28

  - generala -

Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta (Basic i Expert) ili četiri puta (Beginner). Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su četiri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13), Big (7x13) i Mega (10x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od gore nadole i od dole nagore: 1, Yamb, 2, Poker...

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od sredine nagore i od sredine nadole: Max, Min, 6, Kenta...

Maksimalna kolona - unose se samo najbolji mogući rezultati

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

';