Yamb Yamb
small

basic

small - basic
 • 1769

  2020/11/24

  - yatzy -

 • 1763

  2020/11/23

  - yamb -

 • 1749

  2020/11/26

  - generala -

 • 1726

  2020/11/25

  - yamb -

 • 1704

  2020/11/26

  Holden Caulfield

 • 1704

  2020/11/24

  - jamb -

 • 1704

  2020/11/19

  Holden Caulfield

 • 1703

  2020/11/26

  - generala -

 • 1702

  2020/11/25

  Holden Caulfield

medium

basic

medium - basic
 • 2289

  2020/11/27

  - yatzy -

 • 2275

  2020/11/27

  - online -

 • 2243

  2020/11/19

  - džima -

 • 2220

  2020/11/26

  - yamb -

 • 2204

  2020/11/19

  - online -

 • 2202

  2020/11/25

  - džima -

 • 2198

  2020/11/23

  - džima -

 • 2196

  2020/11/24

  - džima -

 • 2193

  2020/11/22

  - free -

big

basic

big - basic
 • 3251

  2020/11/19

  - jamb -

 • 3238

  2020/11/18

  - kniffel -

 • 3236

  2020/11/24

  - online -

 • 3229

  2020/11/22

  - jamb -

 • 3206

  2020/11/18

  - džima -

 • 3205

  2020/11/23

  - džima -

 • 3199

  2020/11/20

  - igra -

 • 3199

  2020/11/19

  - online -

 • 3198

  2020/11/19

  - džima -

mega

basic

mega - basic
 • 4649

  2020/11/26

  - kniffel -

 • 4603

  2020/11/26

  - igra -

 • 4580

  2020/11/26

  - igra -

 • 4577

  2020/11/25

  Novak

 • 4571

  2020/11/26

  - yatzy -

 • 4555

  2020/11/26

  - kniffel -

 • 4542

  2020/11/20

  - kniffel -

 • 4540

  2020/11/18

  - yatzy -

 • 4537

  2020/11/21

  - free -

small

expert

small - expert
 • 1374

  2020/11/25

  - yatzy -

 • 1369

  2020/11/23

  - igra -

 • 1347

  2020/11/27

  - jamb -

 • 1334

  2020/11/23

  - igra -

 • 1325

  2020/11/19

  - kniffel -

 • 1315

  2020/11/21

  - online -

 • 1300

  2020/11/20

  - kniffel -

 • 1300

  2020/11/20

  makluan69

 • 1299

  2020/11/23

  - igrica -

medium

expert

medium - expert
 • 1694

  2020/11/26

  gianna

 • 1625

  2020/11/23

  Stanko baranac

 • 1602

  2020/11/20

  - igrica -

 • 1591

  2020/11/19

  Stanko baranac

 • 1566

  2020/11/18

  Stanko baranac

 • 1565

  2020/11/27

  Stanko baranac

 • 1559

  2020/11/26

  gianna

 • 1533

  2020/11/25

  - generala -

 • 1501

  2020/11/20

  - free -

big

expert

big - expert
 • 2407

  2020/11/22

  gianna

 • 2323

  2020/11/22

  Stanko baranac

 • 2322

  2020/11/18

  gianna

 • 2317

  2020/11/19

  mixerica121

 • 2285

  2020/11/22

  gianna

 • 2280

  2020/11/22

  gianna

 • 2259

  2020/11/21

  gianna

 • 2250

  2020/11/26

  - yamb -

 • 2244

  2020/11/18

  - kniffel -

mega

expert

mega - expert
 • 3402

  2020/11/26

  gianna

 • 3343

  2020/11/26

  gianna

 • 3330

  2020/11/24

  Dario32os

 • 3311

  2020/11/19

  Dario32os

 • 3301

  2020/11/23

  gianna

 • 3269

  2020/11/26

  gianna

 • 3245

  2020/11/21

  - yatzy -

 • 3234

  2020/11/25

  - generala -

 • 3211

  2020/11/26

  Mara

small

beginner

small - beginner
 • 1845

  2020/11/25

  - free -

 • 1835

  2020/11/21

  - kniffel -

 • 1827

  2020/11/22

  - igrica -

 • 1824

  2020/11/26

  - online -

 • 1824

  2020/11/18

  - online -

 • 1823

  2020/11/19

  - jamb -

 • 1808

  2020/11/19

  - free -

 • 1807

  2020/11/25

  - igrica -

 • 1807

  2020/11/23

  - free -

medium

beginner

medium - beginner
 • 2365

  2020/11/23

  - kniffel -

 • 2328

  2020/11/24

  - kniffel -

 • 2287

  2020/11/20

  - yatzy -

 • 2283

  2020/11/19

  - yamb -

 • 2275

  2020/11/18

  - igrica -

 • 2259

  2020/11/23

  - kniffel -

 • 2259

  2020/11/18

  - yatzy -

 • 2257

  2020/11/27

  - kniffel -

 • 2238

  2020/11/25

  - yatzy -

big

beginner

big - beginner
 • 3419

  2020/11/22

  - igra -

 • 3384

  2020/11/24

  - yamb -

 • 3378

  2020/11/27

  Mara

 • 3373

  2020/11/20

  - kniffel -

 • 3347

  2020/11/27

  - yatzy -

 • 3343

  2020/11/24

  - generala -

 • 3340

  2020/11/27

  - igra -

 • 3340

  2020/11/26

  - jamb -

 • 3338

  2020/11/25

  makluan69

mega

beginner

mega - beginner
 • 5013

  2020/11/18

  - yatzy -

 • 4953

  2020/11/18

  - kniffel -

 • 4922

  2020/11/22

  makluan69

 • 4883

  2020/11/27

  Mara

 • 4880

  2020/11/25

  - generala -

 • 4871

  2020/11/22

  - džima -

 • 4865

  2020/11/27

  - igrica -

 • 4846

  2020/11/22

  Mara

 • 4843

  2020/11/27

  - online -

Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta (Basic i Expert) ili četiri puta (Beginner). Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su četiri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13), Big (7x13) i Mega (10x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od gore nadole i od dole nagore: 1, Yamb, 2, Poker...

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od sredine nagore i od sredine nadole: Max, Min, 6, Kenta...

Maksimalna kolona - unose se samo najbolji mogući rezultati

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

';