Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta. Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su tri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13) ili Big (7x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

Achievements

Dostupno registrovanim korisnicima.

Popunjena sva polja.

U svim kolonama osvojen bonus.

Ostvaren maksimalan rezultat: (30 - 5) x 5

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Boduje se po formuli: PTS + ((SCORE x coeff)4 - PTS) x 3/100

Close

Start game
small

standard

small - standard
 • 1745

  2018/12/13

  - generala -

 • 1740

  2018/12/11

  - generala -

 • 1732

  2018/12/12

  - yatzy -

 • 1723

  2018/12/04

  - jamb -

 • 1713

  2018/12/05

  - igra -

 • 1700

  2018/12/10

  - džima -

 • 1684

  2018/12/08

  - igrica -

 • 1682

  2018/12/06

  - kniffel -

 • 1681

  2018/12/07

  - jamb -

medium

standard

medium - standard
 • 2230

  2018/12/09

  - free -

 • 2227

  2018/12/08

  - generala -

 • 2212

  2018/12/10

  - džima -

 • 2169

  2018/12/12

  makluan69

 • 2166

  2018/12/06

  - online -

 • 2164

  2018/12/06

  - džima -

 • 2153

  2018/12/04

  - yatzy -

 • 2152

  2018/12/06

  - kniffel -

 • 2150

  2018/12/07

  makluan69

big

standard

big - standard
 • 3331

  2018/12/06

  - igrica -

 • 3267

  2018/12/06

  Leksig

 • 3253

  2018/12/05

  - jamb -

 • 3230

  2018/12/04

  - džima -

 • 3220

  2018/12/06

  - igrica -

 • 3216

  2018/12/04

  - free -

 • 3215

  2018/12/08

  - kniffel -

 • 3214

  2018/12/05

  - džima -

 • 3214

  2018/12/05

  - džima -

small

expert

small - expert
 • 1402

  2018/12/10

  - generala -

 • 1354

  2018/12/07

  - džima -

 • 1308

  2018/12/05

  - džima -

 • 1293

  2018/12/06

  - online -

 • 1291

  2018/12/13

  - igrica -

 • 1280

  2018/12/04

  - generala -

 • 1279

  2018/12/08

  - kniffel -

 • 1276

  2018/12/13

  makluan69

 • 1270

  2018/12/09

  makluan69

medium

expert

medium - expert
 • 1649

  2018/12/04

  - jamb -

 • 1604

  2018/12/07

  makluan69

 • 1557

  2018/12/04

  - free -

 • 1549

  2018/12/05

  - jamb -

 • 1548

  2018/12/04

  - free -

 • 1532

  2018/12/13

  - igra -

 • 1517

  2018/12/05

  - jamb -

 • 1503

  2018/12/05

  - igrica -

 • 1485

  2018/12/04

  - kniffel -

big

expert

big - expert
 • 2411

  2018/12/06

  - generala -

 • 2364

  2018/12/08

  - generala -

 • 2348

  2018/12/08

  - jamb -

 • 2344

  2018/12/13

  - yatzy -

 • 2337

  2018/12/12

  - džima -

 • 2312

  2018/12/10

  makluan69

 • 2294

  2018/12/08

  - free -

 • 2257

  2018/12/09

  - džima -

 • 2257

  2018/12/08

  makluan69


Close