Yamb Yamb
small

basic

small - basic
 • 1807

  2022/05/13

  - yatzy -

 • 1740

  2022/05/14

  Holden Caulfield

 • 1737

  2022/05/12

  - free -

 • 1732

  2022/05/15

  - online -

 • 1729

  2022/05/11

  Holden Caulfield

 • 1719

  2022/05/08

  - online -

 • 1718

  2022/05/16

  - džima -

 • 1708

  2022/05/13

  - džima -

 • 1704

  2022/05/16

  - kniffel -

medium

basic

medium - basic
 • 2263

  2022/05/10

  - yatzy -

 • 2221

  2022/05/13

  - kniffel -

 • 2221

  2022/05/11

  cheda

 • 2212

  2022/05/17

  - kniffel -

 • 2208

  2022/05/17

  tino

 • 2203

  2022/05/08

  - jamb -

 • 2202

  2022/05/14

  - igra -

 • 2194

  2022/05/10

  - džima -

 • 2191

  2022/05/10

  - online -

big

basic

big - basic
 • 3250

  2022/05/16

  - igrica -

 • 3248

  2022/05/13

  - džima -

 • 3241

  2022/05/16

  - kniffel -

 • 3240

  2022/05/15

  - yamb -

 • 3232

  2022/05/09

  - džima -

 • 3229

  2022/05/09

  - džima -

 • 3223

  2022/05/14

  - kniffel -

 • 3219

  2022/05/12

  - igrica -

 • 3217

  2022/05/13

  - igrica -

mega

basic

mega - basic
 • 4682

  2022/05/12

  - kniffel -

 • 4639

  2022/05/10

  - jamb -

 • 4630

  2022/05/16

  - džima -

 • 4586

  2022/05/15

  - online -

 • 4584

  2022/05/16

  - free -

 • 4562

  2022/05/09

  - online -

 • 4560

  2022/05/13

  - yamb -

 • 4559

  2022/05/10

  - jamb -

 • 4555

  2022/05/10

  - yamb -

small

expert

small - expert
 • 1317

  2022/05/10

  - yatzy -

 • 1302

  2022/05/17

  - džima -

 • 1294

  2022/05/13

  - igrica -

 • 1273

  2022/05/11

  Grof

 • 1272

  2022/05/13

  - kniffel -

 • 1269

  2022/05/15

  - online -

 • 1259

  2022/05/14

  tony71

 • 1250

  2022/05/08

  - igra -

 • 1238

  2022/05/17

  - generala -

medium

expert

medium - expert
 • 1706

  2022/05/12

  Stanko baranac

 • 1673

  2022/05/13

  - igrica -

 • 1647

  2022/05/11

  Stanko baranac

 • 1639

  2022/05/09

  iga

 • 1613

  2022/05/08

  Stanko baranac

 • 1583

  2022/05/15

  - kniffel -

 • 1576

  2022/05/10

  - kniffel -

 • 1572

  2022/05/12

  SILJA1

 • 1567

  2022/05/09

  iga

big

expert

big - expert
 • 2424

  2022/05/16

  - yamb -

 • 2382

  2022/05/17

  - igrica -

 • 2379

  2022/05/08

  Stanko baranac

 • 2362

  2022/05/13

  - free -

 • 2319

  2022/05/17

  - džima -

 • 2314

  2022/05/17

  - igra -

 • 2312

  2022/05/11

  - generala -

 • 2286

  2022/05/11

  Stanko baranac

 • 2282

  2022/05/11

  - free -

mega

expert

mega - expert
 • 3572

  2022/05/18

  - generala -

 • 3489

  2022/05/18

  - igra -

 • 3447

  2022/05/11

  - free -

 • 3355

  2022/05/16

  - generala -

 • 3304

  2022/05/11

  - generala -

 • 3281

  2022/05/11

  - džima -

 • 3263

  2022/05/12

  Sanja

 • 3255

  2022/05/12

  - yamb -

 • 3231

  2022/05/13

  - yamb -

small

beginner

small - beginner
 • 1887

  2022/05/18

  - generala -

 • 1843

  2022/05/14

  - kniffel -

 • 1842

  2022/05/12

  - generala -

 • 1834

  2022/05/11

  - generala -

 • 1833

  2022/05/14

  - džima -

 • 1833

  2022/05/11

  - kniffel -

 • 1831

  2022/05/16

  - yamb -

 • 1830

  2022/05/18

  - kniffel -

 • 1830

  2022/05/11

  - generala -

medium

beginner

medium - beginner
 • 2381

  2022/05/11

  - igra -

 • 2376

  2022/05/14

  - yamb -

 • 2360

  2022/05/16

  - yatzy -

 • 2344

  2022/05/08

  - online -

 • 2327

  2022/05/15

  - yamb -

 • 2323

  2022/05/16

  - kniffel -

 • 2322

  2022/05/18

  - free -

 • 2316

  2022/05/15

  - generala -

 • 2315

  2022/05/16

  - yatzy -

big

beginner

big - beginner
 • 3486

  2022/05/10

  - igra -

 • 3440

  2022/05/17

  - jamb -

 • 3424

  2022/05/12

  - generala -

 • 3421

  2022/05/17

  Ivanks

 • 3413

  2022/05/08

  - kniffel -

 • 3410

  2022/05/16

  - generala -

 • 3403

  2022/05/14

  - generala -

 • 3384

  2022/05/17

  - yatzy -

 • 3377

  2022/05/14

  - igrica -

mega

beginner

mega - beginner
 • 5069

  2022/05/10

  - free -

 • 5055

  2022/05/08

  - igrica -

 • 4992

  2022/05/13

  - free -

 • 4944

  2022/05/10

  - igra -

 • 4942

  2022/05/13

  - generala -

 • 4937

  2022/05/15

  - yamb -

 • 4929

  2022/05/10

  - yamb -

 • 4925

  2022/05/09

  - online -

 • 4916

  2022/05/17

  - kniffel -

Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta (Basic i Expert) ili četiri puta (Beginner). Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su četiri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13), Big (7x13) i Mega (10x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od gore nadole i od dole nagore: 1, Yamb, 2, Poker...

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od sredine nagore i od sredine nadole: Max, Min, 6, Kenta...

Maksimalna kolona - unose se samo najbolji mogući rezultati

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

';