Yamb Yamb
small

basic

small - basic
 • 1767

  2022/01/14

  - free -

 • 1741

  2022/01/15

  - kniffel -

 • 1734

  2022/01/09

  - džima -

 • 1729

  2022/01/16

  - generala -

 • 1728

  2022/01/14

  Holden Caulfield

 • 1712

  2022/01/17

  - džima -

 • 1711

  2022/01/12

  - jamb -

 • 1706

  2022/01/18

  - igra -

 • 1706

  2022/01/12

  Holden Caulfield

medium

basic

medium - basic
 • 2277

  2022/01/16

  - jamb -

 • 2256

  2022/01/10

  - yatzy -

 • 2249

  2022/01/17

  - generala -

 • 2242

  2022/01/10

  - džima -

 • 2240

  2022/01/12

  - kniffel -

 • 2238

  2022/01/15

  - igra -

 • 2216

  2022/01/12

  - free -

 • 2215

  2022/01/13

  - jamb -

 • 2215

  2022/01/09

  - džima -

big

basic

big - basic
 • 3250

  2022/01/13

  - igra -

 • 3246

  2022/01/12

  - igrica -

 • 3241

  2022/01/15

  - igra -

 • 3237

  2022/01/11

  - free -

 • 3234

  2022/01/15

  - jamb -

 • 3228

  2022/01/14

  - online -

 • 3228

  2022/01/11

  - igrica -

 • 3227

  2022/01/10

  - džima -

 • 3226

  2022/01/14

  - džima -

mega

basic

mega - basic
 • 4633

  2022/01/11

  - generala -

 • 4613

  2022/01/13

  - kniffel -

 • 4608

  2022/01/17

  - free -

 • 4595

  2022/01/09

  - džima -

 • 4593

  2022/01/16

  - igrica -

 • 4576

  2022/01/09

  - kniffel -

 • 4574

  2022/01/11

  - online -

 • 4567

  2022/01/14

  denivet70@gmail.com

 • 4552

  2022/01/15

  - kniffel -

small

expert

small - expert
 • 1315

  2022/01/10

  bogamber

 • 1313

  2022/01/18

  - generala -

 • 1297

  2022/01/12

  - jamb -

 • 1296

  2022/01/10

  - free -

 • 1293

  2022/01/18

  - džima -

 • 1288

  2022/01/09

  bogamber

 • 1287

  2022/01/18

  tony71

 • 1286

  2022/01/19

  - džima -

 • 1285

  2022/01/12

  - igra -

medium

expert

medium - expert
 • 1725

  2022/01/14

  - yamb -

 • 1721

  2022/01/09

  Stanko baranac

 • 1679

  2022/01/14

  - kniffel -

 • 1677

  2022/01/17

  - online -

 • 1652

  2022/01/13

  - jamb -

 • 1648

  2022/01/12

  tony71

 • 1648

  2022/01/10

  SILJA1

 • 1647

  2022/01/15

  Stanko baranac

 • 1644

  2022/01/15

  - yatzy -

big

expert

big - expert
 • 2439

  2022/01/13

  Stanko baranac

 • 2369

  2022/01/13

  - yamb -

 • 2322

  2022/01/16

  Stanko baranac

 • 2299

  2022/01/11

  tony71

 • 2294

  2022/01/17

  - jamb -

 • 2291

  2022/01/18

  - generala -

 • 2286

  2022/01/17

  - jamb -

 • 2284

  2022/01/18

  - generala -

 • 2277

  2022/01/13

  - yamb -

mega

expert

mega - expert
 • 3553

  2022/01/17

  - jamb -

 • 3538

  2022/01/15

  Sanja

 • 3466

  2022/01/13

  Sanja

 • 3402

  2022/01/13

  - free -

 • 3382

  2022/01/12

  marijaj

 • 3350

  2022/01/14

  - jamb -

 • 3344

  2022/01/14

  - kniffel -

 • 3302

  2022/01/17

  - generala -

 • 3273

  2022/01/13

  - igrica -

small

beginner

small - beginner
 • 1860

  2022/01/18

  - generala -

 • 1839

  2022/01/12

  - igra -

 • 1832

  2022/01/09

  - igra -

 • 1821

  2022/01/14

  - igra -

 • 1819

  2022/01/15

  - free -

 • 1818

  2022/01/13

  F

 • 1818

  2022/01/09

  - jamb -

 • 1817

  2022/01/16

  makluan69

 • 1814

  2022/01/13

  - yatzy -

medium

beginner

medium - beginner
 • 2427

  2022/01/10

  - yamb -

 • 2419

  2022/01/13

  - online -

 • 2415

  2022/01/14

  makluan69

 • 2353

  2022/01/12

  Pantelija

 • 2335

  2022/01/12

  - jamb -

 • 2331

  2022/01/11

  - igra -

 • 2329

  2022/01/18

  - jamb -

 • 2317

  2022/01/09

  - yatzy -

 • 2315

  2022/01/12

  - yamb -

big

beginner

big - beginner
 • 3534

  2022/01/09

  - generala -

 • 3425

  2022/01/11

  - generala -

 • 3405

  2022/01/15

  - yatzy -

 • 3404

  2022/01/18

  - free -

 • 3404

  2022/01/10

  - igrica -

 • 3401

  2022/01/11

  makluan69

 • 3400

  2022/01/13

  - igra -

 • 3397

  2022/01/09

  - džima -

 • 3381

  2022/01/09

  - kniffel -

mega

beginner

mega - beginner
 • 5050

  2022/01/13

  - džima -

 • 5031

  2022/01/18

  - generala -

 • 5030

  2022/01/18

  - igra -

 • 5002

  2022/01/18

  - igrica -

 • 4988

  2022/01/17

  - yatzy -

 • 4988

  2022/01/16

  - igra -

 • 4958

  2022/01/14

  - džima -

 • 4948

  2022/01/14

  - igrica -

 • 4941

  2022/01/13

  - džima -

Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta (Basic i Expert) ili četiri puta (Beginner). Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su četiri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13), Big (7x13) i Mega (10x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od gore nadole i od dole nagore: 1, Yamb, 2, Poker...

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od sredine nagore i od sredine nadole: Max, Min, 6, Kenta...

Maksimalna kolona - unose se samo najbolji mogući rezultati

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

';