Yamb Yamb
small

basic

small - basic
 • 1794

  2021/11/25

  - džima -

 • 1745

  2021/12/02

  - yamb -

 • 1741

  2021/11/30

  - yamb -

 • 1736

  2021/11/28

  - online -

 • 1730

  2021/11/30

  - igrica -

 • 1723

  2021/11/30

  - džima -

 • 1721

  2021/12/04

  Holden Caulfield

 • 1720

  2021/12/03

  - kniffel -

 • 1715

  2021/11/28

  - igra -

medium

basic

medium - basic
 • 2259

  2021/12/01

  - igra -

 • 2254

  2021/12/01

  markez

 • 2252

  2021/11/29

  - yamb -

 • 2242

  2021/11/25

  - yatzy -

 • 2222

  2021/12/03

  - kniffel -

 • 2221

  2021/11/30

  - igra -

 • 2218

  2021/11/29

  - igrica -

 • 2216

  2021/11/29

  - igra -

 • 2214

  2021/11/29

  - jamb -

big

basic

big - basic
 • 3312

  2021/12/03

  - kniffel -

 • 3274

  2021/11/25

  - jamb -

 • 3259

  2021/11/29

  - igra -

 • 3248

  2021/12/04

  - yatzy -

 • 3243

  2021/11/26

  - online -

 • 3242

  2021/12/01

  - online -

 • 3224

  2021/11/27

  - yatzy -

 • 3219

  2021/11/27

  - jamb -

 • 3218

  2021/11/27

  - free -

mega

basic

mega - basic
 • 4612

  2021/11/30

  - yatzy -

 • 4610

  2021/11/30

  - generala -

 • 4609

  2021/12/01

  - igrica -

 • 4580

  2021/11/30

  - online -

 • 4566

  2021/11/27

  - free -

 • 4565

  2021/12/01

  - yatzy -

 • 4557

  2021/11/29

  boban68

 • 4556

  2021/12/01

  - online -

 • 4547

  2021/11/28

  - generala -

small

expert

small - expert
 • 1404

  2021/12/05

  - igrica -

 • 1361

  2021/11/29

  - kniffel -

 • 1343

  2021/12/03

  - free -

 • 1325

  2021/11/26

  - free -

 • 1318

  2021/11/25

  - free -

 • 1268

  2021/11/28

  - generala -

 • 1254

  2021/11/26

  - igrica -

 • 1243

  2021/12/02

  - džima -

 • 1242

  2021/12/02

  - jamb -

medium

expert

medium - expert
 • 1723

  2021/11/27

  - džima -

 • 1697

  2021/11/30

  - jamb -

 • 1651

  2021/11/29

  - yatzy -

 • 1646

  2021/12/01

  - kniffel -

 • 1637

  2021/11/30

  Stanko baranac

 • 1625

  2021/12/03

  - yatzy -

 • 1607

  2021/12/03

  - online -

 • 1606

  2021/12/04

  SILJA1

 • 1593

  2021/12/04

  Stanko baranac

big

expert

big - expert
 • 2441

  2021/12/03

  - kniffel -

 • 2368

  2021/12/01

  - igra -

 • 2351

  2021/11/30

  - kniffel -

 • 2333

  2021/11/30

  - yatzy -

 • 2325

  2021/12/03

  - yatzy -

 • 2322

  2021/11/26

  SILJA1

 • 2312

  2021/12/02

  - kniffel -

 • 2307

  2021/12/02

  tony71

 • 2304

  2021/11/29

  - igra -

mega

expert

mega - expert
 • 3454

  2021/11/30

  - kniffel -

 • 3430

  2021/12/01

  - yatzy -

 • 3408

  2021/11/30

  - igrica -

 • 3357

  2021/11/30

  - free -

 • 3340

  2021/11/26

  Dario32os

 • 3337

  2021/11/28

  - džima -

 • 3319

  2021/11/29

  - online -

 • 3263

  2021/11/27

  - kniffel -

 • 3261

  2021/12/02

  tony71

small

beginner

small - beginner
 • 1858

  2021/11/27

  - džima -

 • 1837

  2021/11/30

  - generala -

 • 1828

  2021/11/26

  - igra -

 • 1826

  2021/12/05

  - igrica -

 • 1816

  2021/11/30

  - jamb -

 • 1812

  2021/12/02

  - online -

 • 1811

  2021/12/02

  - yatzy -

 • 1811

  2021/11/26

  - yamb -

 • 1810

  2021/12/04

  - džima -

medium

beginner

medium - beginner
 • 2409

  2021/12/04

  - free -

 • 2408

  2021/12/02

  Pantelija

 • 2381

  2021/12/02

  - free -

 • 2373

  2021/12/05

  - jamb -

 • 2369

  2021/12/01

  - igrica -

 • 2356

  2021/11/25

  - yamb -

 • 2354

  2021/11/29

  - yatzy -

 • 2345

  2021/11/25

  - kniffel -

 • 2339

  2021/11/29

  - generala -

big

beginner

big - beginner
 • 3492

  2021/11/25

  - generala -

 • 3414

  2021/11/27

  - yatzy -

 • 3411

  2021/11/26

  - kniffel -

 • 3401

  2021/12/01

  - generala -

 • 3398

  2021/12/04

  - yamb -

 • 3392

  2021/11/29

  - jamb -

 • 3382

  2021/12/01

  - free -

 • 3382

  2021/11/30

  - kniffel -

 • 3379

  2021/12/01

  - jamb -

mega

beginner

mega - beginner
 • 5002

  2021/11/29

  - generala -

 • 4983

  2021/12/03

  - generala -

 • 4963

  2021/11/29

  - yatzy -

 • 4959

  2021/11/26

  - yamb -

 • 4952

  2021/11/28

  - free -

 • 4941

  2021/11/25

  - online -

 • 4929

  2021/11/30

  Mara

 • 4923

  2021/12/01

  - igrica -

 • 4912

  2021/11/28

  - kniffel -

Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta (Basic i Expert) ili četiri puta (Beginner). Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su četiri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13), Big (7x13) i Mega (10x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od gore nadole i od dole nagore: 1, Yamb, 2, Poker...

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od sredine nagore i od sredine nadole: Max, Min, 6, Kenta...

Maksimalna kolona - unose se samo najbolji mogući rezultati

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

';