Yamb Yamb
small

basic

small - basic
 • 1740

  2021/04/14

  - kniffel -

 • 1736

  2021/04/09

  - yamb -

 • 1719

  2021/04/10

  - kniffel -

 • 1718

  2021/04/13

  Holden Caulfield

 • 1704

  2021/04/10

  Holden Caulfield

 • 1701

  2021/04/11

  - džima -

 • 1701

  2021/04/10

  - generala -

 • 1696

  2021/04/13

  Holden Caulfield

 • 1687

  2021/04/12

  - igrica -

medium

basic

medium - basic
 • 2253

  2021/04/13

  - free -

 • 2244

  2021/04/09

  - igra -

 • 2227

  2021/04/12

  - generala -

 • 2225

  2021/04/14

  madam021

 • 2225

  2021/04/09

  - generala -

 • 2216

  2021/04/15

  - kniffel -

 • 2212

  2021/04/15

  - generala -

 • 2209

  2021/04/15

  - generala -

 • 2202

  2021/04/11

  NancyS

big

basic

big - basic
 • 3289

  2021/04/10

  - jamb -

 • 3279

  2021/04/18

  - džima -

 • 3248

  2021/04/09

  - free -

 • 3236

  2021/04/14

  - jamb -

 • 3228

  2021/04/15

  - yamb -

 • 3224

  2021/04/12

  - kniffel -

 • 3222

  2021/04/14

  - generala -

 • 3221

  2021/04/15

  - free -

 • 3215

  2021/04/10

  - kniffel -

mega

basic

mega - basic
 • 4724

  2021/04/18

  - kniffel -

 • 4616

  2021/04/13

  - jamb -

 • 4603

  2021/04/15

  - yamb -

 • 4599

  2021/04/16

  - online -

 • 4594

  2021/04/16

  - džima -

 • 4586

  2021/04/12

  - online -

 • 4573

  2021/04/16

  - džima -

 • 4573

  2021/04/11

  - džima -

 • 4567

  2021/04/16

  - igra -

small

expert

small - expert
 • 1347

  2021/04/12

  - free -

 • 1311

  2021/04/10

  - yamb -

 • 1294

  2021/04/14

  - džima -

 • 1287

  2021/04/14

  - džima -

 • 1278

  2021/04/11

  - kniffel -

 • 1276

  2021/04/16

  - igra -

 • 1275

  2021/04/14

  - free -

 • 1273

  2021/04/12

  - kniffel -

 • 1256

  2021/04/13

  - džima -

medium

expert

medium - expert
 • 1650

  2021/04/10

  Stanko baranac

 • 1642

  2021/04/11

  Stanko baranac

 • 1605

  2021/04/15

  - online -

 • 1594

  2021/04/18

  Stanko baranac

 • 1585

  2021/04/18

  madam021

 • 1562

  2021/04/18

  madam021

 • 1551

  2021/04/10

  - yatzy -

 • 1545

  2021/04/12

  - free -

 • 1536

  2021/04/13

  Stanko baranac

big

expert

big - expert
 • 2530

  2021/04/15

  - kniffel -

 • 2498

  2021/04/16

  - yatzy -

 • 2438

  2021/04/13

  Stanko baranac

 • 2396

  2021/04/09

  - jamb -

 • 2376

  2021/04/10

  Stanko baranac

 • 2375

  2021/04/13

  - jamb -

 • 2365

  2021/04/13

  - igra -

 • 2348

  2021/04/12

  Stanko baranac

 • 2347

  2021/04/16

  Stanko baranac

mega

expert

mega - expert
 • 3544

  2021/04/16

  - generala -

 • 3492

  2021/04/11

  - yatzy -

 • 3442

  2021/04/15

  - igrica -

 • 3439

  2021/04/14

  - igrica -

 • 3417

  2021/04/09

  - igrica -

 • 3405

  2021/04/12

  - free -

 • 3404

  2021/04/17

  - igra -

 • 3354

  2021/04/09

  - igrica -

 • 3350

  2021/04/17

  - igra -

small

beginner

small - beginner
 • 1878

  2021/04/09

  SiksPek

 • 1868

  2021/04/13

  - free -

 • 1838

  2021/04/13

  kike

 • 1831

  2021/04/18

  - kniffel -

 • 1827

  2021/04/09

  - generala -

 • 1826

  2021/04/17

  makluan69

 • 1815

  2021/04/13

  - jamb -

 • 1814

  2021/04/14

  SiksPek

 • 1813

  2021/04/13

  SiksPek

medium

beginner

medium - beginner
 • 2349

  2021/04/11

  - yamb -

 • 2322

  2021/04/14

  - igra -

 • 2302

  2021/04/11

  - online -

 • 2301

  2021/04/18

  - jamb -

 • 2301

  2021/04/09

  - generala -

 • 2300

  2021/04/12

  - jamb -

 • 2299

  2021/04/15

  - džima -

 • 2298

  2021/04/17

  - jamb -

 • 2295

  2021/04/12

  - jamb -

big

beginner

big - beginner
 • 3446

  2021/04/18

  - igrica -

 • 3440

  2021/04/13

  - online -

 • 3416

  2021/04/16

  - igra -

 • 3416

  2021/04/13

  - free -

 • 3414

  2021/04/15

  - džima -

 • 3405

  2021/04/10

  - kniffel -

 • 3401

  2021/04/13

  - yatzy -

 • 3396

  2021/04/09

  - jamb -

 • 3394

  2021/04/15

  - džima -

mega

beginner

mega - beginner
 • 4996

  2021/04/14

  makluan69

 • 4972

  2021/04/10

  - free -

 • 4955

  2021/04/18

  - yatzy -

 • 4942

  2021/04/08

  - kniffel -

 • 4935

  2021/04/13

  - kniffel -

 • 4929

  2021/04/11

  - džima -

 • 4922

  2021/04/18

  - jamb -

 • 4911

  2021/04/15

  - free -

 • 4907

  2021/04/09

  - džima -

Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta (Basic i Expert) ili četiri puta (Beginner). Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su četiri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13), Big (7x13) i Mega (10x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od gore nadole i od dole nagore: 1, Yamb, 2, Poker...

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od sredine nagore i od sredine nadole: Max, Min, 6, Kenta...

Maksimalna kolona - unose se samo najbolji mogući rezultati

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

';