Yamb Yamb
small

basic

small - basic
 • 1749

  2024/06/09

  - džima -

 • 1743

  2024/06/10

  - yatzy -

 • 1720

  2024/06/15

  - generala -

 • 1720

  2024/06/10

  Holden Caulfield

 • 1710

  2024/06/10

  - jamb -

 • 1703

  2024/06/15

  - igra -

 • 1699

  2024/06/09

  - free -

 • 1698

  2024/06/13

  - džima -

 • 1695

  2024/06/14

  - yamb -

medium

basic

medium - basic
 • 2254

  2024/06/15

  - yamb -

 • 2250

  2024/06/11

  - džima -

 • 2234

  2024/06/13

  - jamb -

 • 2206

  2024/06/11

  - jamb -

 • 2204

  2024/06/14

  - yatzy -

 • 2202

  2024/06/11

  - generala -

 • 2196

  2024/06/14

  - kniffel -

 • 2194

  2024/06/13

  - yatzy -

 • 2192

  2024/06/15

  - generala -

big

basic

big - basic
 • 3259

  2024/06/10

  - džima -

 • 3248

  2024/06/09

  - džima -

 • 3237

  2024/06/16

  - kniffel -

 • 3228

  2024/06/14

  - kniffel -

 • 3225

  2024/06/13

  - free -

 • 3225

  2024/06/11

  - online -

 • 3211

  2024/06/13

  - kniffel -

 • 3211

  2024/06/08

  - igra -

 • 3207

  2024/06/15

  - generala -

mega

basic

mega - basic
 • 4624

  2024/06/08

  - generala -

 • 4604

  2024/06/09

  - jamb -

 • 4599

  2024/06/08

  - online -

 • 4585

  2024/06/15

  - yatzy -

 • 4582

  2024/06/11

  - yatzy -

 • 4579

  2024/06/13

  - džima -

 • 4577

  2024/06/17

  - yamb -

 • 4566

  2024/06/14

  - yatzy -

 • 4561

  2024/06/08

  - jamb -

small

expert

small - expert
 • 1375

  2024/06/17

  - yamb -

 • 1353

  2024/06/08

  - yatzy -

 • 1315

  2024/06/10

  - kniffel -

 • 1310

  2024/06/17

  - free -

 • 1305

  2024/06/17

  - igra -

 • 1292

  2024/06/14

  - yatzy -

 • 1283

  2024/06/15

  - igrica -

 • 1282

  2024/06/11

  - free -

 • 1282

  2024/06/11

  - yamb -

medium

expert

medium - expert
 • 1705

  2024/06/13

  Stef

 • 1667

  2024/06/16

  Stef

 • 1660

  2024/06/14

  - yamb -

 • 1635

  2024/06/16

  Stef

 • 1632

  2024/06/10

  - jamb -

 • 1602

  2024/06/10

  Stef

 • 1598

  2024/06/09

  Stef

 • 1596

  2024/06/10

  Stef

 • 1566

  2024/06/16

  Stef

big

expert

big - expert
 • 2433

  2024/06/10

  SILJA1

 • 2384

  2024/06/08

  - free -

 • 2376

  2024/06/12

  - džima -

 • 2346

  2024/06/08

  SILJA1

 • 2339

  2024/06/08

  - generala -

 • 2329

  2024/06/08

  - džima -

 • 2323

  2024/06/10

  - yamb -

 • 2296

  2024/06/08

  - generala -

 • 2287

  2024/06/14

  - kniffel -

mega

expert

mega - expert
 • 3523

  2024/06/09

  - online -

 • 3496

  2024/06/08

  - jamb -

 • 3451

  2024/06/17

  iga

 • 3391

  2024/06/15

  - džima -

 • 3389

  2024/06/11

  Jamb1

 • 3383

  2024/06/09

  - jamb -

 • 3381

  2024/06/16

  iga

 • 3366

  2024/06/15

  Jamb1

 • 3364

  2024/06/08

  denivet70@gmail.com

small

beginner

small - beginner
 • 1851

  2024/06/13

  - yatzy -

 • 1844

  2024/06/14

  - generala -

 • 1844

  2024/06/12

  - igra -

 • 1842

  2024/06/12

  - yamb -

 • 1840

  2024/06/08

  - džima -

 • 1836

  2024/06/09

  - jamb -

 • 1835

  2024/06/12

  - kniffel -

 • 1835

  2024/06/10

  - kniffel -

 • 1829

  2024/06/17

  - generala -

medium

beginner

medium - beginner
 • 2388

  2024/06/13

  - yamb -

 • 2384

  2024/06/16

  - igra -

 • 2374

  2024/06/12

  - kniffel -

 • 2353

  2024/06/11

  - jamb -

 • 2343

  2024/06/12

  - igrica -

 • 2325

  2024/06/12

  - generala -

 • 2317

  2024/06/17

  - kniffel -

 • 2317

  2024/06/09

  - generala -

 • 2317

  2024/06/08

  - generala -

big

beginner

big - beginner
 • 3441

  2024/06/08

  - kniffel -

 • 3414

  2024/06/08

  - igrica -

 • 3405

  2024/06/16

  - džima -

 • 3397

  2024/06/11

  - kniffel -

 • 3391

  2024/06/13

  - kniffel -

 • 3376

  2024/06/10

  - jamb -

 • 3373

  2024/06/11

  - online -

 • 3367

  2024/06/16

  - jamb -

 • 3365

  2024/06/12

  - free -

mega

beginner

mega - beginner
 • 4996

  2024/06/13

  - free -

 • 4989

  2024/06/12

  - yamb -

 • 4976

  2024/06/14

  - kniffel -

 • 4959

  2024/06/16

  - džima -

 • 4956

  2024/06/13

  - džima -

 • 4955

  2024/06/16

  - igra -

 • 4951

  2024/06/10

  - džima -

 • 4948

  2024/06/08

  - yatzy -

 • 4913

  2024/06/14

  - igrica -

Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta (Basic i Expert) ili četiri puta (Beginner). Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su četiri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13), Big (7x13) i Mega (10x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od gore nadole i od dole nagore: 1, Yamb, 2, Poker...

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od sredine nagore i od sredine nadole: Max, Min, 6, Kenta...

Maksimalna kolona - unose se samo najbolji mogući rezultati

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

';