Yamb Yamb
small

basic

small - basic
 • 1761

  2024/02/24

  - džima -

 • 1755

  2024/02/25

  - igrica -

 • 1735

  2024/02/29

  - yatzy -

 • 1732

  2024/03/01

  - yatzy -

 • 1714

  2024/02/29

  - yatzy -

 • 1712

  2024/03/01

  - free -

 • 1711

  2024/02/28

  - igrica -

 • 1711

  2024/02/27

  - jamb -

 • 1707

  2024/02/27

  - yamb -

medium

basic

medium - basic
 • 2308

  2024/02/24

  - džima -

 • 2258

  2024/02/26

  - free -

 • 2254

  2024/02/25

  - yatzy -

 • 2253

  2024/03/01

  - igrica -

 • 2252

  2024/02/29

  - igrica -

 • 2250

  2024/02/28

  - online -

 • 2248

  2024/02/29

  - free -

 • 2243

  2024/02/25

  - jamb -

 • 2234

  2024/02/22

  - free -

big

basic

big - basic
 • 3282

  2024/02/27

  - kniffel -

 • 3261

  2024/02/26

  - igra -

 • 3255

  2024/02/22

  - igra -

 • 3237

  2024/02/28

  - džima -

 • 3232

  2024/02/23

  - free -

 • 3231

  2024/02/21

  - online -

 • 3218

  2024/02/29

  - free -

 • 3218

  2024/02/22

  - generala -

 • 3215

  2024/02/23

  - online -

mega

basic

mega - basic
 • 4646

  2024/03/01

  - igra -

 • 4641

  2024/02/29

  - yatzy -

 • 4628

  2024/02/28

  - igrica -

 • 4613

  2024/02/28

  - jamb -

 • 4592

  2024/03/01

  - kniffel -

 • 4578

  2024/02/24

  - online -

 • 4573

  2024/02/26

  - online -

 • 4571

  2024/02/21

  - jamb -

 • 4570

  2024/02/26

  - yamb -

small

expert

small - expert
 • 1374

  2024/03/01

  - yamb -

 • 1345

  2024/02/26

  - free -

 • 1335

  2024/02/27

  - yatzy -

 • 1312

  2024/02/21

  bogamber

 • 1304

  2024/02/28

  - jamb -

 • 1297

  2024/02/23

  - yatzy -

 • 1291

  2024/02/21

  - yamb -

 • 1289

  2024/02/25

  - online -

 • 1286

  2024/02/22

  - igra -

medium

expert

medium - expert
 • 1742

  2024/02/27

  Stanko baranac

 • 1718

  2024/02/27

  koja

 • 1698

  2024/02/22

  koja

 • 1690

  2024/02/21

  koja

 • 1686

  2024/02/29

  Stanko baranac

 • 1665

  2024/02/21

  Stef

 • 1641

  2024/02/27

  - džima -

 • 1637

  2024/02/25

  koja

 • 1633

  2024/02/22

  Stef

big

expert

big - expert
 • 2444

  2024/02/26

  - free -

 • 2434

  2024/02/23

  - igrica -

 • 2407

  2024/02/24

  - džima -

 • 2396

  2024/02/22

  SILJA1

 • 2349

  2024/02/25

  - jamb -

 • 2331

  2024/02/24

  SILJA1

 • 2331

  2024/02/22

  - kniffel -

 • 2323

  2024/02/24

  - yamb -

 • 2319

  2024/02/29

  - generala -

mega

expert

mega - expert
 • 3630

  2024/02/21

  - yatzy -

 • 3596

  2024/02/21

  Jassla

 • 3504

  2024/02/21

  Jassla

 • 3480

  2024/02/29

  - igra -

 • 3469

  2024/02/21

  Jassla

 • 3468

  2024/02/21

  Jassla

 • 3385

  2024/03/01

  - yatzy -

 • 3384

  2024/02/22

  Jassla

 • 3361

  2024/02/24

  Jassla

small

beginner

small - beginner
 • 1860

  2024/02/21

  - free -

 • 1859

  2024/02/23

  - igra -

 • 1853

  2024/03/01

  - kniffel -

 • 1838

  2024/02/24

  - generala -

 • 1834

  2024/03/01

  - kniffel -

 • 1816

  2024/02/21

  - igrica -

 • 1815

  2024/02/29

  - online -

 • 1813

  2024/02/25

  - igrica -

 • 1813

  2024/02/23

  - yatzy -

medium

beginner

medium - beginner
 • 2374

  2024/02/22

  - generala -

 • 2346

  2024/02/29

  - igra -

 • 2344

  2024/02/25

  - yatzy -

 • 2329

  2024/02/28

  LAJA

 • 2329

  2024/02/27

  - igra -

 • 2328

  2024/02/23

  - jamb -

 • 2326

  2024/02/29

  - kniffel -

 • 2326

  2024/02/26

  - igra -

 • 2323

  2024/02/22

  - yatzy -

big

beginner

big - beginner
 • 3453

  2024/02/28

  - yamb -

 • 3452

  2024/02/27

  - kniffel -

 • 3439

  2024/02/22

  - jamb -

 • 3433

  2024/02/27

  - online -

 • 3414

  2024/02/28

  - kniffel -

 • 3407

  2024/02/29

  - yatzy -

 • 3407

  2024/02/22

  - igrica -

 • 3404

  2024/02/29

  - jamb -

 • 3397

  2024/02/26

  - kniffel -

mega

beginner

mega - beginner
 • 4988

  2024/02/29

  - free -

 • 4979

  2024/03/01

  - igrica -

 • 4977

  2024/02/21

  - igra -

 • 4951

  2024/02/26

  - yatzy -

 • 4947

  2024/02/27

  - generala -

 • 4943

  2024/03/01

  - igrica -

 • 4936

  2024/02/27

  - džima -

 • 4934

  2024/02/27

  - online -

 • 4931

  2024/02/28

  - yamb -

Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta (Basic i Expert) ili četiri puta (Beginner). Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su četiri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13), Big (7x13) i Mega (10x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od gore nadole i od dole nagore: 1, Yamb, 2, Poker...

U prvoj klackalici se naizmenično popunjava od sredine nagore i od sredine nadole: Max, Min, 6, Kenta...

Maksimalna kolona - unose se samo najbolji mogući rezultati

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

';