Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta. Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su tri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13) ili Big (7x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

Achievements

Dostupno registrovanim korisnicima.

Popunjena sva polja.

U svim kolonama osvojen bonus.

Ostvaren maksimalan rezultat: (30 - 5) x 5

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Boduje se po formuli: PTS + ((SCORE x coeff)4 - PTS) x 3/100

Close

Start game
small

standard

small - standard
 • 2112

  2019/12/12

  debeli100

 • 1846

  2019/12/05

  debeli100

 • 1842

  2019/12/09

  debeli100

 • 1728

  2019/12/10

  - yamb -

 • 1715

  2019/12/07

  - free -

 • 1714

  2019/12/09

  - igrica -

 • 1706

  2019/12/09

  - igra -

 • 1702

  2019/12/06

  - online -

 • 1700

  2019/12/12

  - free -

medium

standard

medium - standard
 • 2290

  2019/12/04

  - yamb -

 • 2258

  2019/12/08

  - generala -

 • 2251

  2019/12/05

  - generala -

 • 2206

  2019/12/05

  - online -

 • 2201

  2019/12/06

  - yatzy -

 • 2199

  2019/12/12

  - džima -

 • 2199

  2019/12/11

  - yatzy -

 • 2195

  2019/12/12

  - džima -

 • 2194

  2019/12/12

  - jamb -

big

standard

big - standard
 • 3264

  2019/12/11

  - free -

 • 3262

  2019/12/06

  - free -

 • 3256

  2019/12/10

  dvotockas

 • 3244

  2019/12/12

  - kniffel -

 • 3244

  2019/12/09

  - igrica -

 • 3230

  2019/12/07

  - džima -

 • 3221

  2019/12/09

  - kniffel -

 • 3216

  2019/12/04

  - online -

 • 3215

  2019/12/05

  - jamb -

small

expert

small - expert
 • 1349

  2019/12/11

  Uros Prejaki

 • 1340

  2019/12/11

  - free -

 • 1325

  2019/12/10

  bogamber

 • 1320

  2019/12/05

  - generala -

 • 1316

  2019/12/12

  - generala -

 • 1296

  2019/12/10

  - kniffel -

 • 1291

  2019/12/09

  - generala -

 • 1291

  2019/12/06

  - igrica -

 • 1279

  2019/12/11

  - jamb -

medium

expert

medium - expert
 • 1725

  2019/12/09

  Stanko baranac

 • 1628

  2019/12/06

  Stanko baranac

 • 1612

  2019/12/03

  - džima -

 • 1601

  2019/12/06

  Stanko baranac

 • 1601

  2019/12/03

  - igrica -

 • 1596

  2019/12/06

  Stanko baranac

 • 1566

  2019/12/03

  Stanko baranac

 • 1560

  2019/12/09

  Stanko baranac

 • 1559

  2019/12/10

  Stanko baranac

big

expert

big - expert
 • 2440

  2019/12/11

  - igra -

 • 2394

  2019/12/11

  - yatzy -

 • 2391

  2019/12/11

  - yamb -

 • 2375

  2019/12/11

  - jamb -

 • 2357

  2019/12/12

  - yamb -

 • 2349

  2019/12/11

  - džima -

 • 2345

  2019/12/12

  - yamb -

 • 2344

  2019/12/10

  - yamb -

 • 2333

  2019/12/04

  - džima -


Close