Yamb, Jamb, Džima - online igra za pet i šest kockica

Yamb, Jamb, Džima je igra za sa pet ili šest kockica u kojoj je cilj osvojiti što više poena. Polja popunjavate onako kako je označeno iznad svake kolone. Tamnijom bojom označena su polja u koja je moguće uneti rezultat. Kockice bacate klikom na dugme označeno znakovima ◯ i ☓ i moguće je kockice bacati najviše tri puta. Nakon svakog bacanja možete sačuvati kockice klikom na njih.

Početak igre

Yamb - online igra se može igrati sa pet ili šest kockica. U igri sa šest kockica, šesta kockica je rezervna.

Ponuđene su tri veličine: Small (4x12 polja), Medium (5x13) ili Big (7x13).

Kolone

Kolona sa popunjava po redosledu od gore, nadole.

Slobodna kolona - polja se mogu popunjavati proizvoljno.

Kolona se popunjava po redosledu od dole, nagore.

Polje se može zaključati samo nakon prvog bacanja. Nakon zaključavanja polja, kocke se mogu baciti još dva puta.

Polja je moguće popunjavati samo nakon prvog bacanja.

Popunjava se po redosledu - od gore nadole i od dole nagore.

Popunjava se po redosledu - od sredine nagore i od sredine nadole.

Vrste

U polja se unosi broj kockica od 1 do 6 koje je igrač dobio nakon tri bacanja. Vrednost se tako što se pomnože broj kockica i vrednost vrste u koju se upisuju.

Primer:
1 x 3 = 3
2 x 4 = 8
3 x 2 = 6
4 x 4 = 16
5 x 2 = 10
6 x 3 = 18

Sve vrednosti polja od 1 do 6 se sabiraju i ako je zbir jednak ili veći od 60, igrač dobija bonus 30 bodova.

Primer:
3 + 8 + 6 + 16 + 10 + 18 = 61 + bonus 30 = 91

Cilj je dobiti što veći zbir kockica u polju MAX i što manji u polju MIN. Razlika dva polja se množi sa brojem jedinica iz prve vrste.

Primer:
MAX: 4 + 5 + 6 + 3 + 6 = 24
MIN: 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 8

Rezultat: (MAX - MIN) x F1 = (24 - 8) x 3 = 16 x 3 = 48

Kenta

Cilj je dobiti bar po jednu kockicu vrednosti od 1 do 5 ili od 2 do 6. Nakon prvog bacanja dobija se 66, nakon drugog 56 a nakon trećeg bacanja 46 bodova.

Triling

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 20.

Primer: 3 + 3 + 3 = 9 + bonus 20 = 29

Ful

Cilj je dobiti tri kockice iste vrednosti i dve kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 30.

Primer: 5 + 5 + 5 + 6 + 6 = 27 + bonus 30 = 57

Poker

Cilj je dobiti četiri kockice iste vrednosti. Zbir se uvećava za 40.

Primer: 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + bonus 40 = 56

Yamb

Cilj je dobiti pet kockica iste vrednosti. Zbir se uvećava za 50.

Primer: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + bonus 50 = 75

Achievements

Dostupno registrovanim korisnicima.

Popunjena sva polja.

U svim kolonama osvojen bonus.

Ostvaren maksimalan rezultat: (30 - 5) x 5

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Maksimalan rezultat u svim kolonama.

Boduje se po formuli: PTS + ((SCORE x coeff)4 - PTS) x 3/100

Close

Start game
small

standard

small - standard
 • 1733

  2019/04/22

  - igrica -

 • 1723

  2019/04/16

  - online -

 • 1715

  2019/04/13

  - generala -

 • 1711

  2019/04/14

  - yatzy -

 • 1707

  2019/04/13

  - yamb -

 • 1705

  2019/04/20

  - online -

 • 1704

  2019/04/14

  - jamb -

 • 1698

  2019/04/23

  - džima -

 • 1696

  2019/04/14

  - online -

medium

standard

medium - standard
 • 2295

  2019/04/14

  - igra -

 • 2231

  2019/04/21

  - igrica -

 • 2203

  2019/04/17

  - yamb -

 • 2199

  2019/04/18

  - generala -

 • 2193

  2019/04/21

  - kniffel -

 • 2193

  2019/04/20

  - online -

 • 2193

  2019/04/20

  - džima -

 • 2193

  2019/04/15

  - igra -

 • 2187

  2019/04/18

  - igrica -

big

standard

big - standard
 • 3263

  2019/04/14

  - džima -

 • 3246

  2019/04/20

  - generala -

 • 3227

  2019/04/21

  - kniffel -

 • 3216

  2019/04/16

  - igra -

 • 3212

  2019/04/16

  - džima -

 • 3211

  2019/04/22

  - kniffel -

 • 3209

  2019/04/13

  - yamb -

 • 3207

  2019/04/17

  - kniffel -

 • 3207

  2019/04/14

  - igra -

small

expert

small - expert
 • 1314

  2019/04/23

  - džima -

 • 1284

  2019/04/15

  makluan69

 • 1281

  2019/04/14

  - igrica -

 • 1259

  2019/04/18

  Diceman

 • 1257

  2019/04/15

  - generala -

 • 1245

  2019/04/14

  - yatzy -

 • 1240

  2019/04/22

  - generala -

 • 1240

  2019/04/22

  - free -

 • 1231

  2019/04/22

  - igrica -

medium

expert

medium - expert
 • 1732

  2019/04/14

  makluan69

 • 1608

  2019/04/15

  - online -

 • 1605

  2019/04/16

  - igrica -

 • 1589

  2019/04/15

  - free -

 • 1589

  2019/04/13

  - kniffel -

 • 1585

  2019/04/16

  - igrica -

 • 1575

  2019/04/17

  - online -

 • 1569

  2019/04/15

  - free -

 • 1547

  2019/04/14

  - džima -

big

expert

big - expert
 • 2596

  2019/04/19

  - jamb -

 • 2512

  2019/04/15

  - kniffel -

 • 2465

  2019/04/19

  - jamb -

 • 2453

  2019/04/14

  - yatzy -

 • 2396

  2019/04/22

  - yamb -

 • 2385

  2019/04/17

  - igra -

 • 2370

  2019/04/22

  - yamb -

 • 2348

  2019/04/13

  - kniffel -

 • 2345

  2019/04/20

  - igrica -


Close